Výtvarný obor

Zahájení školního roku 2017 - 2018

proběhne dne 4. 9. 2017 ve 13.00 hod.

Hudební nauka

- rodičům žáků, kteří docházejí do předmětu Hudební nauka, byl odeslán návod k elektronickému zápisu a dne 4. 9. 2017 ve 13.00 hod. jim bude odeslán odkaz k zápisu do skupiny Hudební nauky. Kdo se nechce, nebo nemůže zapsat elektronicky do Hudební nauky, může se dostavit osobně dne 4. 9. 2017 od 13.00 hod.

Rozvrhy hodin

- hudební nauky a hudebních kolektivů (orchestrů, souborů, sborů) jsou vyvěšeny ZDE na webu školy.

Domluva rozvrhů výtvarného oboru, tanečního oboru a individuální výuky hudebního oboru začne 4. 9. 2017 od 13:00 hod. Ve vstupní  hale školy budou vyvěšeny seznamy žáků dle učitelů a tříd.

Vyjímky: 

5.9. 2017 ve 13:00

 O. Ivanenko (klavír)

 V. Kárník (dechové nástroje)

 J. Kubeček (akordeon)

 R. Škárka (flétna)

 B. Janková (kontrabas)

 E. Paseka (kytara, el. kytara, bas. kytara)

6.9. 2017 ve 13:00            

 P. Krausová (literárně-dramatický obor)

 M. Michalová (violoncello)

7.9. 2017 ve 13:00 

 D. Miščuk (trubka)

 L. Michal (housle)     

8.9. 2017 ve 13:00 

 K. Cvejnová (housle)