Hudební obor

Soubory

F. A. Band

F. A. Band vznikl v roce 2004, kdy do ZUŠ v Náchodě vnesli nově příchozí učitelé Simona Adamcová a František Franěk prvky swingové a jazzové hudby. Z party nadšených žáků vznikl malý soubor, který má díky aranžmá pana učitele Fraňka svůj osobitý zvuk.

F. A. Band již pravidelně účinkuje na jazzovém festivalu Náchodská prima sezona, na vernisážích a výstavách v galeriích. Soubor pravidelně vystupuje na projektových koncertech ZUŠ v Divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. V roce 2007 se v krajském kole celostátní soutěže jazzových orchestrů v Hradci Králové umístil na skvělém 2. místě a obdobné úspěchy sbírá i nadále.

 

CRICKET

Smyčcový soubor "Cricket" (cvrček) je složen z nejmladších žáků smyčcového oddělení, se kterými pravidelně spolupracují též žáci klavírního a dechového oddělení.

Cílem této kolektivní praxe je seznámit děti již v útlém věku se základy hry v orchestru, povzbudit je a motivovat poznáním, že jejich poctivá práce v individuálních hodinách bude následně zúročena radostí ze společné interpretace. Žáci se zde naučí nést odpovědnost za provedení svého partu a zároveň si vzájemně důvěřovat, spoléhat se jeden na druhého a také respektovat spoluhráče i jiné nástrojové sekce.

Repertoár je úrovní vždy přizpůsoben začátečníkům. Soubor plní roli "přípravky" pro hru v orchestrech složených ze starších žáků. Soubor vede paní učitelka Michaela Michalová.

 

PENGUIN

Smyčcový orchestr "Penguin" (tučňák) navazuje v hráčské vyspělosti na přípravný soubor mladších žáků. Jsou zde zastoupeny všechny smyčcové nástrojové skupiny – housle, violy, violoncella, kontrabasy – a také klavír či cembalo, případně zobcová flétna.

Repertoár je vybírán podle aktuální vyspělosti hráčů a tvoří jej originální i „na míru“ upravené skladby baroka, klasicismu, romantismu i současnosti. Orchestr pravidelně koncertuje a uvádí tak do praxe zkušenosti získané na zkouškách. Soubor vede paní učitelka Michaela Michalová.

 

SMYČCOVÝ ORCHESTR ZUŠ NÁCHOD

Ve "Smyčcovém orchestru ZUŠ Náchod" hrají nejvyspělejší žáci smyčcového oddělení. Repertoár tvoří skladby všech slohových období s občasnými přesahy do jazzu, popu, muzikálu a filmové hudby. Těleso spolupracuje se všemi odděleními hudebního oboru ZUŠ, s externími tělesy a s profesionálními sólisty.

Orchestr bývá pilířem společných hudebních projektů na koncertech ZUŠ v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě, vystupuje na nejrůznějších akcích v rámci regionu a úspěšně reprezentuje školu na soutěžích. Orchestr vede pan učitel Lukáš Janko.

 

MUSICA HARMONICA

Akordeonový orchestr Musica Harmonica vznikl na podzim roku 1999 pod názvem Akord. Vyvinul se postupně z menších hudebních souborů vedených Jaroslavem Kubečkem již od roku 1986. Nějakou dobu tak působil i pod názvem SAKO – Společný akordeonový orchestr, neboť v něm pospolu účinkovali žáci ZUŠ Náchod a ZUŠ Červený Kostelec. Tato spolupráce pokračuje do současnosti, neboť mladých akordeonistů je stále velmi málo.

Pravidelně se účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT. Zde získal první místa s postupem do ústředního kola. Na celostátní úrovni se akordeonisté setkávají v Praze – na evropském festivalu akordeonových orchestrů. Největšího úspěchu zde dosáhl ve školním roce 2013/2014, kdy získal od mezinárodní odborné poroty Zlaté pásmo a ocenění Vítěz kategorie.

Vedle souboru Musica Harmonica existuje na ZUŠ přípravný akordeonový orchestr Akorďáci, ve kterém se na moderní populární hudbě žáci připravují na přestup do hlavního orchestru. Akorďáci rovněž soutěžili již několikrát v krajských kolech soutěže ZUŠ. Postup do celostátního kola ovšem není možný, neboť v ústředním kole tato kategorie již není zahrnuta. Musica Harmonica má v repertoáru široký výběr hudby 20. století od klasických evergreenů, přes muzikálové melodie a filmovou hudbu až ke skladbám populárních skupin současnosti. Interpretuje však též původní literaturu pro akordeonové orchestry a také původně varhanní skladby z období baroka i jiné transkripce předních aranžérů.

 

BAMBULATA

Bambulata jsou prvním přípravným oddělením dětského pěveckého sboru ZUŠ Náchod. Tato přípravka funguje od školního roku 2011/2012 a navtěvují ji všichni noví zpěváčci, zpravidla od 6 do 9 let. Děti se zde učí základům sborového zpívání, pěveckého dýchání, artikulace a poznávání svého hlasu za pomoci jednohlasých písní. Děti zde také navazují nová přátelství, učí se vzájemné spolupráci a získávají první zkušenosti s veřejným vystupováním.

Sbor se již tradičně účastní školních akcí a každoročně vyjíždí do Pardubic na nesoutěžní přehlídku dětských pěveckých sborů - Perníkový festiválek. Největším úspěchm Bambulat je Zlaté pásmo a absolutní vítězství v krajském kole Celostátní přehlídky školních pěveckých sborů a stím spojený postup do ústředního kola v Uničově. Sbormistryní sboru je Jitka Luxová.

RARÁŠCI

Rarášci jsou druhým přípravným oddělením dětského pěveckého sboru ZUŠ Náchod. Tuto přípravku navštěvují děti zpravidla od 9 do 11 let. Děti si zde upevňují základy sborového zpívání, pěvecké dýchání, artikulaci a poznávají svůj jedinečný a nenahraditelný hudební nástroj – hlas. Za pomocí harmonických cvičení, kánonů a lidových dvojhlasů začínají pronikat do tajů harmonie. Sbor ale není jen o zpívání. Děti se zde učí vzájemné spolupráci, kolektivní zodpovědnosti, veřejnému vystupování, navazují nová přátelství a získávají možnost nahlédnout pod pokličku nádherné a mnohdy velice náročné hudby, ke které by se jinak pravděpodobně vůbec nedostaly.

Při své první účasti v krajském kole Celostátní soutěže školních dětských pěveckých sborů v roce 2010, získali Rarášci „Zlaté pásmo“ a stali se absolutním vítězem, tudíž postoupili na celostátní nesoutěžní přehlídku! Toto se jim podařilo zopakovat i v roce 2012, 2014, 2016 i 2018. Největším soutěžním úspěchem Rarášků je Zlaté pásmo v celostátní soutěži Porta Musicae Nový Jičín 2018. Sbormistrem Rarášků je Zbyněk Mokrejš.

 

CANTO

Vzniklo ve školním roce 2003/2004, kdy byla na pěveckém oddělení sborová činnost rozdělena do dvou oddělení. Pro mladší žáky vznikl pěvecký sbor Rarášek a pro starší komorní vokální sdružení Canto. Zakladatelkou a sbormistryní byla paní učitelka Bohumila Čonková. Canto je koncertním oddělením pěveckého sboru ZUŠ Náchod. Nyní pracuje pod vedením Zbyňka Mokrejše a z komorního sboru se postupně stal plnohodnotný dětský sbor čítající cca 45 členů.

Mezi soutěžní úspěchy sboru patří Zlaté pásmo v celostátní soutěži O cenu Vítězslava Nováka ve Skutči, či Zlaté pásmo a titul "Absolutního vítěze" na celostátní soutěži Porta Musicae v Novém Jičíně 2016. Na mezinárodní scéně je to 1st Prize v Belgickém Neerpeltu 2018 či Zlaté pásmo a vítězství v kategorii na Festa Musicale Olomouc 2018.

Canto je skvělá parta sborových nadšenců, která miluje dobré jídlo, zpívá pro radost, ráda jezdí na soustředění a ještě raději se navštěvuje se svými sborovými kamarády po celé ČR (Nový Jičín, Dačice, Loučná, Český Krumlov atd.)

Odkaz na Facebookový profila Canta.

 

DECHOVÝ ORCHESTR

Od září 2012 na škole opět pracuje těleso sdružující žáky hrající na dechové nástroje. Kromě základů souhry a vnímání harmonie se žáci učí vzájemné toleranci a respektu. Repertoár tvoří převážně skladby tradiční české dechové hudby. Od podzimu 2018 orechestr úzce spolupracuje s Dechovým orchestrem ZUŠ Nové Město nad Metují. Všem novým členům jsou dveře otevřeny. Dirigentem orchestru je Václav Kárnik.KYTAROVÝ SOUBOR

Kytarový soubor ZUŠ Náchod vznikl na konci roku 2009 z potřeby vzbudit v začínajících kytaristech zájem o společné muzicírování. U zrodu stáli společně učitelé kytarového oddělení Pavel Čermák (současný vedoucí souboru) a David Fiedler.

V současnosti má Kytarový soubor ZUŠ Náchod okolo patnácti členů a mimo kytarových dílen se pravidelně účastní školních projektových koncertů, vystupuje na vernisážích a dalších kulturních akcích ve městě. V repertoáru souboru jsou kromě klasických skladeb a lidových písní také úpravy současných autorů. Žáci se zde krom interpretace koncertních skladeb zdokonalují v doprovodné hře k písním nejrůznějších hudebních žánrů.