Akademie 60+

Nabídka studia

Akademie 60+ vznikla z iniciativy učitelů ZUŠ Náchod a Města Náchoda. Je určena pro občany města Náchoda ve věku 60 a více let, kteří mají chuť věnovat se hudbě, výtvarnému umění, pohybu nebo divadlu. Tímto způsobem mohou trávit svůj volný čas aktivněji, potěšit se ze své vlastní umělecké tvorby a setkávat se s jinými seniory. Umělecká činnost se tak může stát prostředkem pro udržení fyzické i duševní kondice a celkového zkvalitnění života.

Na Akademii 60+ se nekonají žádné přijímací zkoušky, je otevřena všem spoluobčanům, kteří se dostali do seniorského věku a mají zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných lektorů.

Vzdělávání bude probíhat minimálně 1x za 14 dní ve všední den v dopoledních hodinách nebo o víkendu v rozsahu 1–3 vyučovacích hodin (dle vybraného studijního programu). Lekce se uskuteční formou individuální nebo kolektivní výuky, rozdělené do semestrů (říjen – leden a únor – květen). Studenti nebudou nijak hodnoceni a semestry nebudou zakončeny žádnou zkouškou.

Výuka je poskytována zdarma. Je nutné uhradit pouze administrativní poplatek 300 Kč za každý semestr. Prostorové podmínky, materiální vybavení a lektory poskytuje ZUŠ Náchod, další výdaje spojené s provozem Akademie 60+ hradí Město Náchod. Účastník studia, který splní stanovené podmínky, se po třech letech stává absolventem I. stupně Akademie 60+ a získá certifikát. Po ukončení studia I. stupně má absolvent možnost pokračovat ve vzdělávání ve II. stupni (ukončení studia II. stupně je opět po třech letech).

Hudební programy

 • akordeon
 • klavír
 • keyboard
 • klasická kytara
 • elektrická nebo basová kytara
 • violoncello
 • zobcová flétna
 • trubka
 • klarinet
 • sólový zpěv
 • bicí souprava a africké bubny

 

Výtvarný program

 • kresba, malba, grafika, keramika, artefiletika, sochařství


Pohybový program

 • rytmická a taneční cvičení, jóga, relaxace


Literárně dramatický program

 • práce s hlasem a dechem, rétorika, nonverbální komunikace a řeč těla, dramatické hry

 

Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu ZUŠ Náchod

Uzávěrka přihlášek vždy k 30. 6.