Akademie 60+

Přihláška ke studiu

Přihlášky pro nový školní rok budou k dispozici v kanceláři ZUŠ Náchod vždy od 1. 6. Bližší informace jsou k dispozici na sekretariátu ZUŠ Náchod. Uzávěrka přihlášek pro každý školní rok probíhá vždy k 30. 6.