ZUŠ

O nás

V Základní umělecké škole Náchod vzděláváme žáky ve všech čtyřech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Naši školu navštěvuje každým rokem okolo 750 žáků.

Všechny čtyři vyučované obory jsou na vynikající úrovni, která je ověřována interními koncerty v ZUŠ, veřejnými vystoupeními, účastí na vernisážích, výstavách, soutěžích, přehlídkách, představeních a koncertech. Toto dokládají přední umístění v krajských kolech, ale i postupy do celostátních kol soutěží ZUŠ.

ZUŠ Náchod od 1. 9. 2011 sídlí v nové, respektive zrekonstruované a přistavěné, krásné novorenesanční budově. Díky velké investici zřizovatele má škola po 60 letech existence vlastní budovu, která skýtá vše potřebné.

Nová budova přinesla škole zejména dostatečné prostorové kapacity pro kvalitní moderní výuku a též nové možnosti výuky. Hudební obor má k dispozici 16 učeben pro individuální výuku, koncertně-divadelní sál s projekční a ozvučovací technikou, multimediálně vybavenou učebnu hudební nauky a zkušebnu souborové hry. Pro žáky jsou k dispozici dostatečné počty hudebních nástrojů k zapůjčení.

Výtvarný obor má zázemí jak v suterénu, kde vyučujeme modelování a keramiku, tak ve druhém patře, kde najdete učebnu počítačové grafiky a výtvarný ateliér. V suterénu najdete vedle samotné učebny též prostornou sušárnu s vypalovací pecí a hrnčířskými kruhy. Učebna počítačové grafiky, která disponuje i projekční a fotografickou technikou, volně přechází ve výtvarný ateliér, jenž je vybaven lisem, stojany atd. Největší devizou těchto prostor je rozlehlá terasa s výhledem na Náchodský zámek.

Taneční obor najdete v prvním patře, kde se přímo vedle sebe nachází samostatný taneční sál, vybavený audio a video technikou a veškeré potřebné zázemí s vyhrazenými šatnami.

Literárně dramatický obor má perfektní zázemí v podobě „Malé scény“, což je divadelně-koncertní sál, který najdete v přízemí. Tento sál pojme zhruba 80 diváků a je plně technicky vybaven.