Výtvarný obor

Nabídka studia

Výtvarný obor má na naší škole dlouholetou tradici. Žáci, se zájmem o výtvarný projev, zde mají možnost rozvíjet své tvořivé myšlení a výtvarný projev. Naším cílem je, aby žák po absolvování studia dokázal nejen samostatně uplatňovat své výtvarné schopnosti, ale aby měl také vnímavý vztah k životu, jak k lidem tak k umění.

Žákům, kteří mají předpoklady k plošnému vyjadřování (kresba, malba) nabízíme studijní zaměření s názvem Plošná tvorba. Pro žáky se zájmem o keramiku a modelování je zde studijní zaměření Prostorová tvorba a dále nabízíme studijní zaměření Počítačová grafika.

Plošná tvorba

 • kresba – tužkou, rudkou, uhlem; perokresba, kresba dřívkem, štětcem, fixy, ...
 • malba – temperou, akvarelem, pastelem a kvaší
 • grafika – gumotisk, rytá kresba, monotyp, tisk z koláže, tisk z šablon, papírořez, linoryt, papíroryt, suchá jehla...
 • objektová a akční tvorba
 • výtvarná kultura – výuka dějin výtvarného umění od pravěku po současnost

Prostorová tvorba

 • keramika, modelování – možnost vypálení v elektrické peci
 • práce se dřevem, sochařskou hlínou, sádrou
 • objekty z drátů, papíru a jiných netradičních materiálů
 • objektová a akční tvorba
 • výtvarná kultura – výuka dějin výtvarného umění od pravěku po současnost

Počítačová grafika

 • užitá grafika – tvorba logotipů, plakátů, grafická úprava tiskovin, retušování fotografií, práce s písmem...
 • volná grafika – Komponování grafických prvků, nauka o barvách, práce s fotografií, vytváření digitální grafiky...
 • toto studium je doplněno i o výuku kresby malby a prostorové tvorby,
 • v prvních třech ročnících je nutné absolvovat předměty Plošná nebo Prostorová tvorba
 • předmět Počítačová grafika je zařazen až do 4. ročníku

Přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání přijímací zkoušky. Řádný termín přijímací zkoušky je vždy na přelomu května a června (viz Kalendář akcí).

Přijímací zkoušky probíhají ve skupině, za účasti 3 členné zkušební komise a uchazeči plní 2 úkoly. Každý úkol je hodnocen 0 – 5 body. Maximální počet bodů je 10.

 • Papírová koláž dle fantazie,
 • Kresba – dle představy,
 • Rozklad a sklad geometrických tvarů.

Uchazeči o výuku Počítačové grafiky:

 • Kresba – dle skutečnosti
 • Papírová koláž

Nástup do studia

Přijatí žáci se v prvním týdnu měsíce září dostaví k domluvě rozvrhu hodin (každý den od 13:00 do 17:00 hodin).

Přípravné studium

 • Doporučený věk pro přípravné studium výtvarného oboru I. stupně ZUŠ je od 6 let.
 • Výuka probíhá 1x týdně ve 2 hodinovém bloku (2x45 min.).
 • Žáci mají ZDARMA k dispozici veškerý výtvarný materiál!

Základní studium výtvarného oboru

 • Výuka probíhá 1x týdně ve 3 hodinovém bloku (3x45 min.) v kolektivu 9–15 žáků.
 • Základní studium I. a II. stupně je sedmi respektive čtyřleté.