Hudební obor

Nabídka studia

Hudební obor se prezentuje již více jak 60 let vynikajícími sólisty ve hře na různé hudební nástroje a zpěvu (škola byla založena v roce 1951). Při výuce klademe velký důraz také na komorní a souborovou hru všech žánrů. Ze žáků školy se daří zakládat i soubory, jejichž význam často přesahuje hranice školy, města a republiky.

Po celý školní rok pořádáme školní koncerty, hudebně-taneční pásma pro mateřské a základní školy, které též se svými programy navštěvujeme. Pravidelně se s dětmi účastníme přehlídek, festivalů a soutěží ZUŠ, kde naši nejúspěšnější žáci bývají oceněni v krajských i celostátních kolech.

Přijímací zkoušky - pro budoucí předškoláky a prvňáky

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je odeslání elektronické přihlášky a vykonání přijímací zkoušky. Řádný termín přijímací zkoušky je vždy na přelomu května a června (viz Kalendář akcí).

Nově jsme připravili speciální hravou formu přijímacích zkoušek pro děti, které budou od 1.9. předškoláky nebo prvňáky.

Vše proběhne formou her ve skupině cca 5 dětí, po dobu 45 minut.  Dlouhodobě se snažíme zkoušky vylepšovat, a proto nově volíme pro nejmenší děti tuto hravou formu, která by měla prostřednictvím delšího času, her a skupiny vrstevníků umožnit přirozený projev dětí v uvolněné atmosféře. Máme vyzkoušeno, že se děti ve skupině dokáží nejpozději po 5-15 minutách osmělit, pokud vedle nich nestojí rodič a pokud se nechoulí ke své donesené hračce. Hudební hry budou s dětmi absolvovat dvě zkušené učitelky a v prostoru mimo dění, si budou dva kolegové dělat poznámky. Z těchto důvodů není vhodné, aby byl rodič přítomen.

Proto vás prosíme, abyste si zvolily den a hodinu zkoušky na této stránce: https://doodle.com/poll/sxkbkpcghd3tmxhd, reklam si zde prosím moc nevšímejte a do textového pole (Enter your name) vlevo dole vepište jméno dítěte, poposuňte šedivý pruh posuvníku, abyste viděli všechny volby, vyberte den + hodinu kdy se vám hodí nás navštívit a kliknutím na tlačítko Send odešlete. Jestliže vám nějaký den a čas zvolit nejde, je už zaplněn (max. 5 uchazečů). Pokud budete potřebovat později volbu změnit, kontaktujte vedení ZUŠ na emailu: info@zusnachod.cz. Případně můžete absolvovat standardní níže uvedenou zkoušku.

Přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je odeslání elektronické přihlášky a vykonání přijímací zkoušky. Řádný termín přijímací zkoušky je vždy na přelomu května a června (viz Kalendář akcí).

Při zkoušce je každý uchazeč hodnocen jednotlivě za účasti 3 členné zkušební komise. Ta ohodnotí každou zkoušenou oblast zvlášť nejméně 0 a nejvíce 3 body. Žák může získat maximálně 12 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě výsledků zkoušky a doporučení zkušební komise. Zjišťujeme stupeň všeobecných předpokladů ke studiu v těchto oblastech:

 • zpěv – interpretace jedné z následujících lidových písní: Halí, belí; Ovčáci, čtveráci; Skákal pes (s klavírním doprovodem i bez doprovodu)
 • smysl pro rytmus – vytleskání části lidové písně
 • hudební paměť – přezpívání krátkého zadaného hudebního motivu
 • tonální cítění – rozpoznání chyb ve známé písni

V závislosti na zvoleném studijním zaměření se zároveň ověří i potřebné fyzické předpoklady uchazeče o studium.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 7 dnů ve vstupním foyer ZUŠ a na webu školy (www.zusnachod.cz). Nepřijatí uchazeči mají šanci na přijetí ještě během června či září poté, co současní či nově přijatí žáci nepotvrdí svůj nástup ke studiu.

Nástup ke studiu

Přijatí žáci se v prvním týdnu měsíce září dostaví k domluvě rozvrhu hodin (každý den od 13:00 do 17:00 hodin).

Přípravné studium

 • Doporučený věk pro přípravné studium hudebního oboru I. stupně ZUŠ je od 5 do 7 let.
 • U dětí ve věku 5 – 6 let, navštěvujících MŠ, probíhá výuka 2x týdně v délce 45 min kolektivně (Hudebně pohybová výchova).
 • U dětí ve věku 6 – 7 let, navštěvujících 1. třídu ZŠ, probíhá výuka obvykle v 1. pololetí 2x týdně v délce 45 min kolektivně a na začátku 2. pololetí děti nastupují do Přípravné nástrojové výuky (Přípravné hlasové výuky či Přípravného sborového zpěvu) 1 x 45 min., kolektivní výuka se jim krátí na 1 x 45 min.

Základní studium hudebního oboru

 • Výuka probíhá minimálně 2x týdně. Dle ročníku a studijního zaměření žáci navštěvují individuální výuku např. hry na nástroj či zpěvu, kolektivní výuku předmětů jako Hudební nauka a Kolektivní hudební praxe.

Studijní zaměření přípravného studia, I. a II. stupně základního studia a studia pro dospělé

 • Hra na akordeon
 • Hra na baryton
 • Hra na basovou kytaru
 • Hra na bicí
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na housle
 • Hra na klarinet
 • Hra na klavír
 • Hra na klavír – jazzový
 • Hra na kontrabas
 • Hra na kytaru – klasika
 • Hra na kytaru – žánr
 • Hra na lesní roh
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na saxofon
 • Hra na trombon
 • Hra na trubku
 • Hra na tubu
 • Hra na varhany
 • Hra na violoncello
 • Hra na violu
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Elektronické zpracování hudby
 • Populární zpěv
 • Sborový zpěv
 • Sólový zpěv