Výtvarný obor

POLSKO-ČESKÝ AKORDEONOVÝ DIALOG

14. března 2015 v Klodzkém Centru Kultury, Sportu a Rekreace se konal Polsko-český akordeonový dialog...

14. března 2015 v Klodzkém Centru Kultury, Sportu a Rekreace se konal Polsko-český akordeonový dialog, doplněný o hudební a výtvarné workshopy. Skladby nacvičené s dětmi během dopolední hudební dílny pod vedením p. uč. J. Kubečka a p. W. Przadke otevíraly koncert, který začínal  v 17.00 hod. V další části konceru se představili studenti hry na akordeon a ve finále jsme s úžasem poslouchali hru na Bandoneon, který nám představil světově proslulý umělec W. Przadka.

Účastníci výtvarného workshopu nejdříve zpracovávali hlínu do tvaru hrnéčku, poté navštívili výstavu loutek a v odpoledním čase jsme prošli katakomby a historický střed města .

Děkujeme organizátorům z Klodzka za skvělou přípravu celého dne a za krásné zážitky.

 

Fotogalerie