Výtvarný obor

Exkurse Brno

Na začátku května jsme navštívili se skupinou 14 žáků a žaček výtvarného oboru ve věku 13–15 let Moravskou galerii a Fakultu výtvarných umění v Brně.

V Moravské galerii jsme shlédli nově připravenou expozici českého umění 20. století. Na brněnské Fakultě výtvarných umění nás pak čekala prohlídka jednotlivých ateliérů a seznámení s prací studentů a studentek.

Celou exkursi prostupovalo téma kurátorství. Úkolem bylo zapsat si terénní poznámky týkající se díla jednotlivých autorů/autorek. Následně tyto poznámky využít v přípravě dvoustrany informačního textu k imaginární výstavě. Žáci a žačky si tak osvojili základní pojmosloví a seznámili se s náplní práce kurátora/kurátorky (výběr děl, získání informací o autorovi/autorce, kritické zhodnocení, sumarizace a následné shrnutí ve formě textu k výstavě). 

Fotogalerie