Hudební obor

Exkurze do firmy C.Bechstein Europe

Exkurze do firmy C.Bechstein Europe

Dne 30.11.2016 vyjeli žáci ZUŠ Náchod a ZUŠ Hronov společně s učiteli do Hradce Králové na exkurzi do firmy C. Bechstein Europe. Malí klavíristé i učitelé měli velkolepou podívanou na celkovou výrobu pianin a klavírů značky Bechstein a Hoffmann. Měli možnost zjistit a vidět, jakým způsobem a jak dlouho trvá výroba jednotlivých dílů těchto úžasných nástrojů. Velmi zajímavé bylo především vidět, kolik pracovníků se podílí na výrobě jednoho nástroje a kolik té práce není možné zastoupit stroji, ale musí se dělat skutečně ručně. Děti si mohli v rámci exkurze prohlédnout výrobu celé klavírní konstrukce a rámu, resonanční desky, upevňování strun na litinový rám, výrobu a nasazování kladívek, dusítek, atd. Na závěr celé akce si žáci zahráli klavírní recitál v sále firmy, kde si mohly vybrat ze dvou úžasných nástrojů na podiu. Koncert byl velmi milou tečkou za tímto vydařeným výletem. Velké poděkování patří panu Možnému, který nás celou exkurzí provázel a vše potřebné zařídil. Žáci si bezesporu odnesly velmi cenné informace a velkou dávku motivace pro jejich další hudební konání. Děkujeme také paní učitelce Šponerové, která celou tuto akci zorganizovala.

Fotogalerie