Hudební obor

Česko -Polský koncert v Ołdrzychowicach Kłodzkich

Dne 5. 1. 2019 se smyčcový orchestr pod vedením pana učitele Lukáše Janka zúčastnil Česko -Polského koncertu v Ołdrzychowicach Kłodzkich.
Smyčcový orchestr vyjel s koncertním programem do Polska na pozvání ředitelky Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko paní Eweliny Ptak. Program koncertu se skládal ze zpěvů a kytarového vystoupení polských žáků, vystoupení orchestrů ZUŠ Náchod a exotické indické hudby na závěr koncertu. Posluchači si užili vánoční koledy, skladby A. Vivaldi, J. Pachelbele a J. Scotta. Všichni účinkující společně zahráli a zazpívali známou koledu Tichá noc. Odměnou byl bohatý potlesk posluchačů, potěšení z povedeného koncertu a dárek na vzpomínku.
Poděkování patři panu učiteli L. Jankovi, rodičům žáků a organizátorům.
 

Fotogalerie