Výtvarný obor

Moře odpadu

Výstava výtvarného oboru

Výstava s názvem "Moře odpadu" se věnuje problematice znečištění oceánů a moří. Jsou zde zastoupeny práce žáků a žákyň z plošné a prostorové tvorby.

Život ve vodě patří mezi 17 cílů udržitelného rozvoje.
Touto výstavou bychom rádi přispěli k zviditelnění této problematiky a to i přes to, že Česká republika není přímořským státem.

Přijďte se podívat a dozvědět se víc…

Fotogalerie