Výtvarný obor

Ostrovy - výstava výtvarného oboru

Je dnes možné objevit nový ostrov?
- Jaké by to bylo, kdybychom se mohli zúčastnit nějaké objevitelské výpravy?
- Jaké by na takovém ostrově rostly rostliny a jaká žila zvířata?
- Jak bychom se na takovém ostrově měli chovat?
- A nebylo by lepší nechat ostrov raději opuštěný?


Řada prací realizovaná s nejmladšími žáky a žákyněmi (6—8 let) se snaží
prostřednictvím příběhu o objevitelské výpravě poukázat na problematiku
uzavřených ekosystémů.

Fotogalerie