Výtvarný obor

PTAČÍ SVĚT

Výtvarná projektová výuka vychází z promyšlené skladby navazujících úloh, které vytvářejí jednoduché celky – výtvarné řady.

Jsou to krátké srozumitelné útvary, které rozvíjejí námět. Pomáhají rozvíjet především smyslové prožitky, emoce či probouzí dětskou fantazii, umožňují volnost, obohacují dětské výtvarné myšlení a v neposlední řadě podporují zručnost.

Jsme si vědomi toho, že jsme neobsáhli celou škálu ptačího světa, že jsme nedohlédli až k detailům, / ptačí kostra, zobák, stavba křídla… /, že jsme nezkoumali např. ptačí zpěv, stopy a mnohé další.

A tak před námi stojí další výzva – PTAČÍ SVĚT II.

 

Práce vytvořili žáci pod vedením Mgr. J. Matoušové

Fotogalerie