Výtvarný obor

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

V termínu 16. a 17. 6. 2020, vždy mezi 13:00 - 17:00 hodin.

Termín: Přijímací zkoušky do ZUŠ Náchod na školní rok 2020/2021 se budou konat v úterý 16.6. a ve středu 17.6. 2020 vždy od 13:00 do 17:00 hod. 

Hygienické podmínky: Dítě i jeho doprovod po vstupu do budovy podepíší Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Prosíme, abyste do budovy nevstupovali s příznaky chřipkového onemocnění. Ve vnitřních prostorách školy je poviné nošení roušky, ale při samotné zkoušce a při dodržení odstupu ji dítě mít nebude.

Náhradní termín zkoušek bude po individuální domluvě v pondělí 22. 6. 2020 od 13:00 do 17:00 hod.

Výsledky budou zveřejněny na www.zusnachod.cz a ve vstupním foyer školy v úterý 23. 6. 2020 v odpoledních hodinách.

Požadavky k přijímacím zkouškám:

- Hudební obor (Nově hravou formou pro nejmenší!)

- Výtvarný obor

- Taneční obor

- Literárně dramatický obor

Před absolvováním přijímacích zkoušek je potřeba vyplnit elektronickou přihlášku - viz. níže.

Přihláška ke studiu

Těšíme se na nové žáčky!