Výtvarný obor

Portrétní dílna

Portrétní umění bývá považováno za jednu z nejtěžších výtvarných disciplín. V dobrém portrétu nejde jen o vystižení podoby modelu, ale i o zachycení povahových a charakterových vlastností portrétovaného.

Naším hostem při čtvrteční dílně byla MgA. Lenka Jirková, která se portrétování dlouhodobě věnuje a v jejích portrétech je kladen důraz především na vystižení osobnosti portrétovaného.

V tomto duchu se nesla i její dílna. Nejprve nakreslila portrét, při kterém kresbu doprovodila poutavým komentářem a poté si pod jejím vedením žáci a žákyně sami vyzkoušeli nabyté poznatky upevnit v kresbě podle živého modelu.

Dílnu, která posloužila jako úvod do problematiky portrétu, hodnotím jako velmi úspěšnou.

JL

Fotogalerie