Výtvarný obor

Letní soustředění Plasnice

První týden v srpnu jsme pod záštitou Občanského sdružení rodičů a přátel školy uskutečnili soustředění tanečního, výtvarného a dramatického oboru v Plasnici.

Výtvarného soustředění se zúčastnilo 12 žáků. První dny jsme se věnovali kresebným a malířským záznamům krajiny a vesnické architektury. Ve středu jsme podnikli výlet do Deštného v Orlických horách a cestou jsme opět pilně kreslili. Tentokrát naši pozornost upoutala zvířata. Další den jsme se zaměřili na přírodní detaily v nedalekém lomu. Pátek byl vyhrazen prostorové tvorbě. V nedalekém lese žáci vytvořili krásné loutky z přírodnin. Následující den jsme věnovali shrnutí získaných zkušeností a zážitků, kde každý žák přidal svůj nejsilnější zážitek z tohoto soustředění a představil své práce. Vyvrcholením byla společná výstava, která byla realizována v prostoru areálu. Na její instalaci se podíleli všichni žáci.
Výstava se setkala s příznivým hodnocením dětí i rodičů a utvořila tak důstojnou tečku za naším pobytem.

 

Literárně dramatický obor se na chatě Radost intenzivně věnoval jednotlivým složkám herecké práce. Žáci se soustředili na pantomimu a práci s neutrální maskou v pohybovém divadle. Dále se věnovali uvolňování těla, tanci a rytmickým cvičením. Zaměřili se také na práci s mikrofonem a nahrávky vlastních medailonků, které si pro tento účel sami složili. Součástí byly samozřejmě i hry a zážitková cvičení, vizualizace, imaginace a hry na prohlubování fantazie.

Fotogalerie