Výtvarný obor

Exkurze VO - VŠUP

Návštěva Vysoké školy uměleckoprůmyslové

Ve čtvrtek 7. 6. jsme uspořádali výlet do pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde probíhala výstava klauzurních prací. Všechny ateliéry zde představovaly práci studentů za uplynulý semestr. K vidění tak byla nejrůznější díla od architektury přes design až po volné umění. Žáci a žákyně si tak mohli udělat představu nejen o vyučovaných oborech, ale především mohli sledovat jak jednotliví studenti a studentky prezentují výsledky své práce. To se jím bude hodit při přípravě vlastních presentací a zvláště při absolventských pracích.

S menší skupinou jsme poté ještě shlédli výstavu Jana Hýska v galerii Havelka. 

Exkurze se vydařila přinesla spoustu nových podnětů.

Fotogalerie