Taneční obor

Slavnostní předání indexů nově přijatým studentům Akademie 60+

Dne 27. září v 17 hodin proběhlo již tradiční Slavnostní předání indexů nově přijatým studentům Akademie 60+.

Na začátek slavnosti, která se konala v krásných prostorách obřadní síně městské radnice, nás přivítal pan starosta J. Birke a následně promluvili povzbudivými slovy k začátku studia i všichni přítomní zástupci města, paní mistostarostka P. Maršíková, M. Brát a J. Čtvrtečka. Za ZUŠ Náchod studenty přivítal a povzbudil pan ředitel Z. Mokrejš. Studenti převzetím indexů z rukou pana starosti J. Birke začali své studium. Všem seniorům přejeme příjemné studium!