Taneční obor

Projekt Šablony 2 v ZUŠ Náchod

Zářím 2018 vstoupila ZUŠ Náchod do dvouletého projektu financovaného EU a MŠMT.

Cílem projektu je podpora v oblastech kulturní povědomí a vyjádření a rozvoj kreativity, podpora sociálních a občanských dovedností, podpora společného vzdělávání a podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

V rámci projektu se uskuteční tyto aktivity:

1) Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ

2) Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

3) Tandemová výuka v ZUŠ

4) Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

5) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – zpracování audio a video nahrávek; jazykové vzdělávání

6) Školní asistent

7) Projektový den ve škole

8) Komunitně osvětová setkávání

Výsledkem projektu budou absolvované aktivity, proškolení pedagogičtí pracovníci a podpoření žáci.

Celý projekt je financován Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzku, vývoj a vzdělávání) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Fotogalerie