ZUŠ

Výtvarné ozvěny distanční výuky

Distanční výuka byla pro nás všechny novou výzvou.

Chtěla bych touto formou poděkovat žákům i jejich rodičům za spolupráci při výtvarných aktivitách. Máte můj velký obdiv, že jste v této zvláštní době udrželi pro sebe i své děti nadhled. Mým cílem bylo žáky aktivizovat, vytrhnout z ponuré reality a nabídnout kreativní tvorbu skrz výtvarné aktivity, povzbudit žáky skrz videa, hledat nové formy exprese žáků, udržet kontakt mezi námi a v neposlední řadě udržet kontakt mezi spolužáky, což se ukázalo jako největší výzva.

Jako ozvěnu výuky přidávám dvě palety z více než dvaceti aktivit, během kterých měli žáci možnost reflektovat svou tvorbu v době distanční výuky.

Obě aktivity jsou z měsíčního projektu FOTO-potkávání, kdy žáci pracují s fotografií.

-1- GRIMASA
aktivita inspirovaná sochařem Franzem Xaverem Messerschmidtem
„Cítíte se někdy napnutí jako struna? Umíte své emoce dávat najevo pouze pomocí výrazu ve své tváři? Může to být snazší než se zdá. Takové vypjaté pocity ztvárňoval ve svých bustách barokní sochař Franz Xaver Messerschmidt. Zkus se jimi inspirovat a pořádně protáhnout své mimické svaly v nejrůznějších grimasách. Představ si nějakou emoci - rozzuřenost, napjatost, vztek, hrdost, těšení se...
Popros někoho, ať tvůj výraz vyfotí a porovnej, jak se ti daří vžít se do vypjaté podoby.
Chce to trochu odvahy, ale je to velká legrace!“

- 2- STRUKTURA
cílem druhé aktivity z měsíčního projektu FOTO-potkávání se, je nechat žáky hledat nové pohledy na prostor přírody, zaměřit se na detail.
„Jděte na procházku, provětrejte hlavu. Dívejte se okolo sebe, zastavte se...dívejte ze z dálky i zblízka. Hledejte struktury linií či křivek v přírodě. Fotku bez popisku (nepište, co fotíte) přidejte na zeď classroomu. Je na zdi nová fotka? Zkus hádat, co zobrazuje? Nezapomeň se nakonec u své odpovědi podepsat, ať autor ví, kdo hádá.“ Zde byl vytvořen prostor pro žáky a jejich vzájemnou interakci.

Žáci ateliéru prostorové tvorby a keramiky Mgr. Marie Cíchové

Fotogalerie