ZUŠ

Výstava výtvarného oboru - "To jsme my"

Úsměvný pohled na nás děti, žáky, studenty!!!

Uvědomujeme si svoji jedinečnost, hledáme své místo ve světě, chceme se svobodně projevovat, chceme diskutovat o místě člověka na zemi, chceme poznávat sama sebe!!

A tak jsme si uvědomovali, že člověk je složitá, ale harmonická bytost, že každý má své originální vlastnosti, že každý jedinec je jedinečný. A na základě těchto úvah jsme tvořili.

Skládali jsme fiktivní podobizny, využili rituální kresbu obtažením těla, vyjadřovali změny poloh, pohyb, jeho dynamiku, ale i emoce, pracovali na autoportrétu a kladli si otázku- POZNÁŠ MNE???

Vznikla kolekce -  STÍNY  -  JSEM TO JÁ?  -  KDO JSI?  -  SILUETY  - 

                                KERAMICKÉ PLASTIKY  -  DRÁTĚNÉ PLASTIKY  - 

                                KAŠÍROVANÉ FIGURY

 

Práce vytvořili žáci ze třídy Mgr. J. Matoušové

Fotogalerie