ZUŠ

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 bude úplata za vzdělávání (školné) plošně navýšena o 100,- Kč/pol.

Vzhledem k tomu, že ZUŠ Náchod od školního roku 2010/2011 nezvedala výši úplaty za vzdělávání a vzhledem ke zvýšení nákladů na provoz školy, je vedení školy nuceno plošně navýšit tento "příspěvek na provoz školy" o 100,- Kč za pololetí u všech oborů a studijních zaměření. Tento úkon vejde v platnost poté, co jej vezme na vědomí Rada města Náchod a účinný bude od 1. 9. 2019.

Přehled úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Někdo by mohl namítat, že jsme úplatu za vzdělávání navyšovali už vloni, ale není tomu tak. Vloni jsme ze 100 Kč na 200 Kč/pol. navýšili pololetní poplatek pouze za zapůjčení hudebního nástroje.

Na závěr uvádíme, že výše uvedená úplata za vzdělávání NENÍ školným, které by hradilo plat učitele. Plat je kompletně vykrýván státem a váš příspěvek je použit jen na provoz školy (nákup hudebních nástrojů a učebních pomůcek, platby energií, úklidové prostředky atp.). Navíc pokrývá pouze 3/4 provozních nákladů. Zbylou čtvrtinu hradí zřizovat školy, Město Náchod.