ZUŠ

Svítání v sadu

Výlet výtvarného oboru do Starkoče

S žáky a žákyněmi sedmého ročníku výtvarného oboru jsme uskutečnili dvoudenní výlet do plenéru. Cílem naší cesty byl sad u Starkoče. Počasí nám přálo a tak jsme naplnili den horečnatou činností. Po zbudování základního tábora jsme se věnovali kresbě v plenéru, poté uvařili chutný oběd a následně jsme po chvilce odpočinku opět tvořili.

Svítání v sadu na druhý den jsem si nenechal ujít pouze já, neboť ostatní vyspávali po dlouhém nočním životě a vstávat ve 4 hodiny ráno se jim nepodařilo. Po snídani jsme vyprovodili na nádraží ty, jež museli odjet dříve. A poté podnikli cestu do Studnice, kde jsme spočinuli v místní restauraci u chutného oběda.

Výlet byl pěkným zakončením školního roku a pro některé žákyně, jež v naší škole končí, i jakousi rozlučkou. 

Děkujeme Monice za možnost přespání na jejich pozemku a Moničině bratranci za zásobování vodou a sezení modelem.

Fotogalerie