ZUŠ

Novopacký slavíček

Ve středu 3. 4. 2019 se v Nové Pace konal již 24. ročník pěvecké soutěže" Novopacký slavíček".
Naši zpěváci ze třídy paní učitelky Bohunky Čonkové se opět na tuto soutěž vydali. Tentokrát v počtu 12 zpěváků.
 
Jmenovitě: 
Barbora Nováková - stříbrné pásmo
Eliška Zandalová - 1. místo
Pavel Stejskal - 1. místo
Anežka Zandalová - 1. místo
Anna Čonková
Eliška Radová
Matěj Gajdoš - 1. místo + zvláštní ocenění za frázování a ovládání dechu
Pavel Tomek - 1. místo + zvláštní cena poroty za provedení skladby W. A. Mozarta
Michal Štěpán
Jan Pěček
Hana Štěpánová
Nela Stryhalová - 3. místo
 
Všichni zpívali krásně za doprovodu našeho skvělého korepetitora Romana Černého.
Bez ohledu na umístění všichni zasluhují veliký dík za výkon, který předvedli. Poděkování patří samozřejmě i paní učitelce Čonkové za vynikající a obětavou přípravu žáků.

Fotogalerie