ZUŠ

Kulturní partnerství města Náchoda a francouzského Persanu

ZUŠ Náchod byla u zrodu partnerství města Náchod a francouzského Persanu.

Více v článku na webu Města Náchod:

http://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6579