ZUŠ

Karlovarský skřivánek

Ve dnech 18. - 20.3. 2019 proběhlo již 24. celostátní kolo pěvecké soutěže " Karlovarský skřivánek".
Ze třídy uč. Bohumily Čonkové zpívali 3 skřivánci.
V mladší kategorii to byl Pavel Stejskal a ve starší pak Anna Čonková a Matěj Gajdoš.
Matěje odborná porota ohodnotila Čestným uznáním.
Všechny naše zpěváky na klavír korepetoval pan uč. Roman Černý.
Všem patří veliký dík za skvělou reprezentaci naší školy a rodičům za zajištění dopravy.

Fotogalerie