ZUŠ

AKADEMIE 60+ přijímá nové studenty

Od 1. do 26. června je opět možné podat přihlášku do Akademie 60+.
Blíží se konec dalšího semestru úspěšného projektu Akademie 60+ a opět nastává čas pro případné zájemce o studium k podání přihlášky. Akademie 60+ vznikla z iniciativy učitelů ZUŠ Náchod za finanční podpory Města Náchoda. Je určena pro občany města Náchoda ve věku 60 a více let, kteří se chtějí věnovat hudbě, výtvarnému umění nebo pohybovým aktivitám. Na Akademii 60+ se nekonají žádné přijímací zkoušky, stačí pouze splnění výše zmíněných podmínek a chuť věnovat se umělecké činnosti pod vedením kvalifikovaných lektorů. Studenti nejsou nijak hodnoceni a studium není zakončeno žádnou zkouškou. Školní rok je rozdělen na dva čtyřměsíční semestry (říjen-leden a únor-květen). Výuka probíhá v dopoledních hodinách minimálně 1x za 14 dní, v rozsahu 1-3 vyučovacích hodin (dle vybraného studijního programu).

Výuka je poskytována zdarma. Je nutné uhradit pouze administrativní poplatek 300 Kč za každý semestr. Platí se na začátku prvního semestru a to za oba semestry najednou. Prostory a lektory poskytuje ZUŠ Náchod, další náklady spojené s provozem Akademie 60+ hradí město Náchod. Student, který splní podmínky přijetí ke studiu se po třech letech stává absolventem I. stupně Akademie 60+ a získá certifikát. Poté může pokračovat ve studiu II. stupně, které je opět ukončeno po třech letech.

Hudební programy:
- klavír
- akordeon
- housle, viola
- zobcová flétna
- klarinet
- klasická kytara
- elektrická nebo basová kytara
- trubka, křídlovka
- pozoun, baskřídlovka, tuba
- sólový zpěv
- bicí souprava, africké djembe, kubánská conga, španělský cajon a další perkuse

Pohybový program:
- rytmická a taneční cvičení, jóga, relaxace

Výtvarný program:
- kresba, malba, grafika, keramika, sochařství, prostorová tvorba, drátování, textilní techniky a artefiletika

Zájemci o výtvarný program přijměte pozvání na výstavu prací výtvarné tvorby Akademi 60+, vernisáž se uskuteční 31. 8. 2020 v 16 hodin ve vstupní hale ZUŠ.

Přihlášku je možné si stáhnout a vytisknout ZDE a vyplněnou ji poslat na email: cichova@zusnachod.cz, nebo ji vhodit do schránky na budově ZUŠ Náchod u hlavního vchodu v Zámecké ulici. Pokud nemáte tuto možnost, zazvoňte si v dopoledních hodinách na kancelář v budově ZUŠ, kde budete moci přihlášku vyplnit osobně.