Hudební obor

ZUŠ jako předstupeň středního uměleckého vzdělávání

Základní umělecké školství lze chápat i jako předstupeň středního uměleckého vzdělávání.

Většina žáků a žákyň navštěvujících naší školu si po absolutoriu prvního stupně vybere vzdělání jiné než umělecké. O to více nás těší, že letošní rok byl mimořádně úspěšný v počtu přijatých uchazečů na střední školy uměleckého zaměření.

Všech 7 žákyň, které se hlásily na střední školy výtvarného zaměření, bylo přijato a většina se umístila v první desítce mezi přijatými žáky. Hudebníci byli ve velké konkurenci též 100% úspěšní. Jedna žačka byla přijata na klasický zpěv na konzervatoř v Pardubicích a žák klavírního oddělení byl přijat jak na konzervatoř v Opavě, tak v Pardubicích.

Úspěšnost našich žáků a žákyň v přijímacích řízeních na umělecké školy je stabilně na velmi vysoké úrovni a naprostá většina těch, kteří se rozhodnou pro další stupeň vzdělávání na středních ale i vysokých školách je přijata. Gratulujeme a těšíme se, že naši žáci a žákyně budou úspěšní i v dalších stupních uměleckého vzdělávání a následně i v profesním životě.