Hudební obor

XVI. Mezinárodní festival Ignáce Reimanna ve Wambierzycích

O víkendu 17.-18.6.2017 se Canto zúčastnilo sborového festivalu v Polsku.

Malebnému městečku Wambierzyce, necelých 40 km od Náchoda, vévodí překrásná basilika, která byla středobodem dění celého festivalu. Po příjezdu, ubytování a nezbytné večeři jsme si vyslechli varhanní koncert. Po něm už nás čekalo první večerní vystoupení. Druhý den dopoledne jsme se pak zpěvěm dvou částí Missy Brevis Zdeňka Lukáše aktivně zúčastnili nedělní mše. Odpoledne festival vyvrcholil závěrečným koncertem. Celý festival a tři země, ze kterých byly sbory pozvány, propojovala díla skladatele Ignáce Reimanna.

Fotogalerie