Hudební obor

Úspěchy dechařů v okresním kole soutěže ZUŠ

Ve středu 14.2.2018 se v ZUŠ Jaroměř uskutečnilo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje.

ZUŠ Náchod reprezentovaly žákyně pánů učitelů Škárky a Douděry a to v kategoriích ve hře na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a klarinet.  A reprezentace to byla vskutku podařená a velmi úspěšná!

Do kategorií příčných fléten jsme vyslali hned 7 soutěžících.

  1. místa s postupem do krajského kola získaly Anežka Čermáková, Kamila Řezníčková, Zuzana Vršková, Anna Ruferová a Monika Čermáková.

Na pěkném 2. místě se pak ještě umístily Natálie Boučková a Johana Klimešová.

 V kategorii zobcových fléten nás reprezentovaly soutěžící dvě. Eliška Shejbalová a Natálie Zega předvedly krásné hudební výkony, které porota ohodnotila 2. místy.

No a konečně ve hře na klarinet skončila  na krásném 2. místě Alžběta Čížková.

Tradičně již skvělou a nadstandartní korepetici zajistili Olena Ivaněnko a František Franěk. Oběma učitelům patří za klavírní doprovody poděkování, neboť jejich hra je vždy všem našim žákům velkou oporou v jejich výkonu.

Poděkování patří také dětem i jejich rodičům za svědomitou přípravu a také pedagogům za kvalitní  vedení našich malých studentů hudby.

Všem našim postupujícím flétnistkám přejeme v krajském kole, které se uskuteční na konci března v Broumově ještě lepší výkony a mnoho úspěchů.