Hudební obor

Slavnostní koncert v SENÁTU

Ve středu 4. září se v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR konal slavnostní koncert žáků hudebních oborů základních uměleckých škol z celé republiky k 30. výročí sametové revoluce.

Koncertu, jehož hlavní myšlenkou bylo představit ty nejúspěšnější ze soutěží žáků ZUŠ na celostátní úrovni, se zúčastnili žáci náchodské ZUŠ pod vedením pana učitele Lukáše Janka.
Kvinteto ZUŠ Náchod ve složení: Daniel Plavec, Tadeáš Knapp, Ondřej Veverka, Markéta Macháňová a Richard Müller a Kvarteto ZUŠ Náchod ve složení: Viktor Tomek, Šárka Tomková, Vojtěch Mrověc a Karolína Janková byly ozdobou a právem jedním z nejlepšího, co dnes mezi mladými umělci můžete slyšet.
Akce se konala v krásných prostorách Senátu pod záštitou jeho 1. místopředsedy Jiřího Růžičky a pod záštitou a za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Odměnou všem účinkujícím a posluchačům bylo i vystoupení houslisty Pavla Šporcla, který dětem předal pamětní diplomy.
Poděkování patří panu učiteli Lukáši Jankovi za umělecké vedení souboru, vystupujícím žákům a rodičům za velikou podporu.

Fotogalerie