Hudební obor

Skvělé mezinárodní úspěchy Viléma Jirsy

Jedenáctiletý houslista Vilém Jirsa se v prvních květnových dnech zúčastnil dvou významných a ve světě uznávaných houslových soutěží.

Nejprve to byl Talents for Europe, soutěž pro houslisty, violisty a violoncellisty z celého světa (účast 138 muzikantů z 16 zemí světa)pořádaná na Slovensku. Vilém získal ve druhé kategorii do 13 let mezi 27 soutěžícími 2. cenu.

 
O týden později se uskutečnil již 60. ročník slavné Kocianovy houslové soutěže, soutěžící se opět sjeli z celého světa - USA, Kanady, Číny, Mongolska a samozřejmě celé Evropy, scházejí se tu nejlepší profesoři houslí a jejich žáci. Kociánka je odrazovým můstkem pro mladé houslisty, a jak se dozvíte ve zpravodajích soutěže, všichni již dnes cvičí na svůj nástroj 3 - 4 hodiny denně. Minulými laureáty jsou dnešní špičkoví houslisté Pavel Šporcl a Josef Špaček, a přesně před desíti lety tu svůj laureátský titul z 50. ročníku KHS získal Matouš Michal, o rok později jeho bratr Šimon. Letošní cenu nejvyšší - titul laureáta získal malý teprve devítiletý Kanaďan Emrik Revermann.
Vilém se představil nejprve v prvním kole s povinnými skladbami Bohuslava Martinů Arietta a Arabeska č. 4 a výborným výkonem si zajistil postup do druhého kola. Druhé kolo patří volitelným skladbám, ve kterých mladí houslisté předvedou svou virtuozitu. A tak jsme v této kategorii do 12 let vyslechli skvěle provedená vrcholná díla houslové literatury - koncerty Felixe Mendelsohna-Bartholdyho, Eduarda Lalo, Maxe Brucha a virtuózní skladby Niccola Paganiniho, Camilla Saint-Saënse, Henryka Wieniawského, Fritze Kreislera a dalších.
Vilémova Introdukce a Rondo Capriccioso od Camilla Saint-Saënse patřila k tomu nejlepšímu, co jsme v této kategorii mohli vidět a slyšet, porota se rozhodla pro 3. cenu! Blahopřejeme!

Poděkování patří panu učiteli Ladislavu Michalovi za dlouhodobé, kvalitní a obětavé vedení Viléma a paní učitelce Oleně Ivanenko za skvělý klavírní doprovod.

Fotogalerie