Hudební obor

Přehlídka PRO RADOST

Dne 30.1.2018 se mladí klavíristi okresu Náchod přijeli ukázat ve čtyřruční hře na klavír.

V ZUŠ Náchod již po třetí proběhla nesoutěžní přehlídka ve čtyřruční hře na klavír s názvem "Pro radost". Přehlídka se konala formou dvou slavnostních koncertů mladších a starších žáků. Více než 60 mladých klavíristů ze šesti ZUŠ okresu Náchod si zahrálo skladby známých skladatelů v sále plném posluchačů. Ve velmi přátelské atmosféře se děti poslouchaly a podporovaly navzájem.Přínosem přehlídky je i setkání učitelů z různých ZUŠ. Za krásné a vydařené výkony byli všichni účinkující odměněni diplomem za účast a drobným dárkem pro radost. Poděkování patří všem učitelům, kteří se na přehlídce podíleli a také sponzorům, kteří věnovali dárky.

Fotogalerie