Hudební obor

Novopacký slavíček

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Nové Pace již tradičně byla pořadatelem pěvecké soutěže " Novopacký slavíček".

Ve středu 4.4.2018 se konal 23. ročník této soutěže.Naše škola zde byla zastoupena početnou skupinou zpěváků ze třídy uč. B. Čonkové.
Jmenovitě:
Marie Beranová - získala 1.místo
Viktorie Bernardová - získala 2. místo
Agáta Gajdošová - diplom za úspěšné vystoupení
duo: Bára Eichlerová, Eliška Radová - 1.místo
Hana Štimová - získala 3. místo
Veronika Mládková - diplom za úspěšné vystoupení
Natalia Kalivodová - získala 1. místo a zvláštní ocenění za interpretaci árie Blaženky
Nela Stryhalová - získala 3. místo
Hana Štěpánová - diplom za úspěšné vystoupení
David Vintera - diplom za úspěšné vystoupení
Jan Pěček - diplom za úspěšné vystoupení
Veronika Melicharová - diplom za úspěšné vystoupení

Za skvělé klavírní doprovody byl oceněn pan učitel Roman Černý.
Velmi nás potěšilo, že odborná porota zmínila velký počet žáků ZUŠ Náchod v soutěži, všechny výkony pochválila a paní učitelce bylo předáno zvláštní ocenění poroty za kvalitní přípravu žáků.
Všem patří gratulace a poděkování za skvělé výkony ve velmi početně i kvalitně nabitých kategoriích.
Zvláštní poděkování pak patří paní Beranové, která nám na soutěži se vším velmi ochotně pomáhala.

 

Fotogalerie