Hudební obor

Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

V úterý 20.3.2018 pořádala ZUŠ Jaroměř krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Naši školu reprezentovali 3 sólisti ze třídy p.uč. B. Čonkové.
Jejich krásné výkony porota ohodnotila takto: Matěj Gajdoš - 2. cena
                                                                                  Veronika Melicharová - 1. cena
                                                                                  Natalia Kalivodová - 1. cena s postupem do ústředního kola do Turnova
Za skvělou korepetici byl oceněn pan učitel Roman Černý, kterému patří veliký dík.