Hudební obor

Koncert absolventů

Kostel sv. Michaela v Náchodě se stal 29. 5. 2019 koncertní síní pro absolventy ZUŠ Náchod, žáky paní učitelky Bohunky Čonkové a pana učitele Lukáše Janka.
Na koncertu se představili žáci pěveckého, smyčcového a klavírního oddělení. Pro 4 žáky to byl koncert absolventský.
 
Z pěveckého oddělení vystoupili:
Veronika Mládková - Absolventka a zároveň odcházející žačka, odchází studovat VŠ
Matěj Gajdoš - odchází studovat na konzervatoř
David Vintera - odchází studovat VŠ
Hana Štimová - Absolventka, pokračuje dále v ZUŠ
 
Na koncertě se též představilo Smyčcové kvinteto ZUŠ Náchod, jeden ze členů - Ondřej Veverka, tímto koncertem absolvoval, studijní zaměření hra na violu.
V kvintetu dále vystoupili:
Daniel Plavec - housle
Tadeáš Knapp - housle
Markéta Macháňová - violoncello
Richard Muller - klávesy
 
Pěvecká čísla doprovodil na klavír pan učitel Roman Černý.
Koncert měl krásnou atmosféru, všichni podali hodnotné výkony, za což jim patří obrovský dík.
 
Veronice, Matějovi a Davidovi přejeme hodně štěstí v dalším studiu a hlavně v životě!

Fotogalerie