Hudební obor

Zlatá Bambulata

Přípravný pěvecký sbor Bambulata získal v krajském kole v Hradci Králové Zlaté pásmo.

Dne 16. 4. 2019 se Bambulata zúčastnila Krajské soutěžní přehlídky školních pěveckých sborů, která se konala v krásném sálu Filharmonie Hradec Králové. Slunný den sbor ještě více rozzářil svým povedeným výkonem. Porota ocenila nejen výbornou výslovnost, barvu sboru a čistý zpěv, ale také uvolněnost a přirozenost. Zaslouženě tedy sbor získal „Zlaté pásmo“ a jako bonus ještě Zvláštní ocenění poroty za hlasovou kulturu.

Velké poděkování patří všem rodinným příslušníkům, kteří sbor na jejich zlaté cestě doprovázeli, dlouholetému korepetitorovi Aleši Cedidlovi a zejména sbormistryni Jitce Luxové.

Fotogalerie