Hudební obor

Žák roku 2014

Slavností udílení titulů žák roku se uskutečnilo dne 25.6.2014 v krásných prostorách obřadní síně náchodské radnice.

Již třetím rokem oceňuje Město Náchod píli žáků udělením titulu „Žák roku". V letošním roce předali ocenění žákům starosta Jan Birke, místostarostka Drahomíra Benešová a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavel Schuma. ZUŠ Náchod nominovala 2 žáky.
 
Viléma Jirsu, který je žákem ZUŠ Náchod od 5ti let a jeho prioritou je hra na housle.
Na titul žák roku byl navržen za vynikající výsledky v letošních soutěžích MŠMT ve hře na housle.V krajském kole s počtem 25 bodů byl absolutním vítězem a následně tuto pozici obhájil i v kole celostátním a taktéž získal i Ocenění za interpretaci skladby. Mimořádné nadání, citlivý hudební projev, vynikající technika a obrovská pracovitost, je to co Viléma charakterizuje.

Bernadetu Jankovou, která je žákyní ZUŠ od 6ti let. Začínala s výukou hry na klavír a později přešla na hru na kontrabas.

Výborné výsledky v letošních soutěžích MŠMT, kdy v krajském a následně i v celostátním kole získala 1. místo, podpořily její nominaci na žáka roku 2013-14. Z celostátního kola si odnesla i Ocenění za interpretaci skladby M. Gajdoše - Capriccio. Talent se zde prolíná se svědomitostí, pečlivostí, ale i s kamarádstvím a ochotou pomoci.


Fotogalerie