Hudební obor

Úspěch mladého klavíristy

Klavírní soutěže motivují a podporují talentované žáky.
Václav Podškubka - žák naší školy ze třídy O. Ciporenko se letos zúčastnil hned tří klavírních soutěží a určitě se v nich neztratil. Na začátku dubna v prostorách Broumovského kláštera se konala mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa. Vašek byl nejmladší účastník v kategorii do 11 let. Svůj program předvedl s odvahou a rozhodně prokázal, že patři i do mezinárodních soutěží. Dne 12. 4.  jsme v dobré náladě vyrazili do Karlových Varů. Klavírní soutěž Karlovarská růžička patři k těm soutěžím, kterých se účastní mladí klavíristé z celé republiky. Letos se do 2. kategorie soutěže přihlásilo 19 dětí. Václav Podškubka velmi potěšil svým výkonem porotu i posluchače. Odměnou byla 2.cena poroty a bohatý potlesk. Ve dnech 23. -26. dubna v Poličce se konala celostátní přehlídka "Mládí a Bohuslav Martinů". V kategorii 9 -10 let v konkurenci 39 dětí Václav Podškubka získal Zlaté pásmo. Gratulujeme a přejeme Vaškovi mnoho dalších klavírních úspěchů.

Fotogalerie