Hudební obor

Projekt Česká filharmonie a ZUŠ

Žáci smyčcového oddělení ZUŠ Náchod se zúčastnili soustředění s Českou filharmonií.

Ve dnech 17. - 21. června jsme se zúčastnili soustředění orchestru složeného z vybraných žáků ZUŠ krajů královehradeckého, plzeňského, moravskoslezského, zlínského a města Prahy. Akci organizuje a financuje Česká filharmonie, nutno podotknout, že organizace byla více než perfektní a vše ostatní též.
První den večer jsme měli možnost navštívit open-air koncert České filharmonie na zcela zaplněném hradčanském náměstí, který přenášela Česká televize, a který se v krásné noční Praze stal prvním velkým zážitkem. Překvapením pro studenty byl páteční výlet do Vysoké u Příbramě - letního sídla Antonína Dvořáka, kde nás opravdu čekal Antonín Dvořák, pravnuk, ale věrná podoba slavného skladatele (viz. foto)
Každý den se 6 hodin zkoušelo, 3 dopoledne a 3 hodinu odpoledne, nácvik měl na starosti pan dirigent Ladislav Cígler, který svým profesionálním přístupem velmi přispěl k vysoké kvalitě závěrečného koncertu. Všichni zúčastnění brali svou práci zodpovědně, hráči byli připraveni 15 minut před zkouškou a ladili! Program byl velmi náročný, zvláště pro hráče, ale nadšení pro společnou věc dodávalo neuvěřitelnou energii.
Od soboty orchestr zkoušel pod vedením šéfdirigenta ČF Jiřího Bělohlávka v Rudolfinu, všemu ještě předcházely dělené zkoušky se členy ČF. Pan Bělohlávek začal zkoušku slovy: "Vždy když vstupuji na prkna slavného Rudolfina, cítím velkou zodpovědnost, protože tu před námi stáli největší osobnosti klasické hudby, my teď přebíráte jejich štafetu a neseme ji dále!"Děti si pana šéfdirigenta zamilovaly, tvrdá práce přinášela na každé další zkoušce neuvěřitelné ovoce.
Koncert 21. června 2015 v Rudolfinu, kde orchestr přednesl Šárku Bedřicha Smetany pod vedením Ladislava Cíglera a Symfonii č. 8 Antonína Dvořáka pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, bude patřit nadlouho pro všechny zúčastněné k mimořádným zážitkům. Konečné a dlohotrvající standing ovation vyprodaného Rudolfina to jenom potvrzuje.

Fotogalerie