Hudební obor

Novopacký slavíček

Ve středu 5.4.2017 proběhla v Nové Pace pěvecká soutěž- "Novopacký slavíček".
Soutěž každoročně pořádá Gymnázium a SOŠPg v Nové Pace. Jednotlivé kategorie byly vysoce početné. Pro příklad 51 dětí v kategorii A2, 69 v A3 atd.... Naši školu reprezentovalo 8 žáků ze třídy B. Čonkové, jmenovitě:
 
Tereza Khunová- v kategorii A2 získala zlaté pásmo a zvláštní cenu za osobitý projev
Viktorie Bernardová - v kategorii A3 získala 2. místo
Michal Vintera- v kategorii A4 získal 1. místo
Matěj Gajdoš v kategorii A4 získal rovněž 1. místo
v kategorii A6 soutěžily: Nela Stryhalová, Hana Štěpánová, Natalia Kalivodová- získala 1. místo
Hana Štimová- obdržela zvláštní cenu za interpretaci umělé písně- Klobouk ve křoví.
 
Všechny žáky skvěle doprovázel na klavír Roman Černý, který získal ocenění za odvahu a pobavení poroty.
Všem gratulujeme a děkujeme paní učitelce Čonkové za vynikající a obětavou přípravu všech žáků!

Fotogalerie