Hudební obor

Musica harmonica uspěla v mezinárodní konkurenci

Dne 5.11. 2016 se konal II. ročník soutěžního festivalu Mezinárodní akordeonové dny v Praze.

Navazuje na předešlé festivaly, které se v Praze konaly od roku 2000. Organizátorem je pražská státní konzervatoř (Mgr. Ladislav Horák) a umělecká agentura CTA v Praze. V konkurenci šesti orchestrů náš akordeonový orchestr Musica harmonica získal pod vedením pana učitele Jaroslava Kubečka "Stříbrné pásmo" a ve své kategorii třetí cenu. V této kategorii nebylo zlaté pásmo uděleno a na prních dvou místech byly orchestry z Norska a Irska. Zajímavostí je, že oba orchestry získaly jen o jednu desetinu bodu více než náš orchestr a z českých orchestrů jsme tentokrát byli nejlepší.

Druhým skvělým úspěchem na tomto soutěžním festivalu bylo "Zlaté pásmo" pro našeho žáky Michala Matoulka v sólové hře - V. kategorie.

Velké poděkování patří nejen všem mladým akordeonistům, ale zejména panu učiteli Jaroslavu Kubečkovi, který na svých bedrech nese celou tíhu výuky akordeonů v naší škole. Ať se daří i do budoucna! Děkujeme.

Fotogalerie