Hudební obor

Kuronské slavnosti

Žáci ZUŠ Náchod se zúčastnili Náchodských Kuronských slavností, které se konaly ve dnech 5. a 6. 9. 2014.

V pátek 5. 9. 2014 ve 20.30 hod. se v kostele sv. Vavřince uskutečnil slavnostní zahajovací koncert Kuronských slavností. Matěj Gajdoš, Adéla Uždilová, Hana Štimová, Barbora Šourková a Václav Šimon. To jsou mladí pěvci ze třídy uč. B. Čonkové, kteří zazpívali krásné písně převážně českých autorů za klavírního doprovodu Oleny Ivaněnko, která program zpestřila sólovou klavírní skladbou – Chopinovým nocturnem. Barbora Šourková kromě zpěvu zahrála na příčnou flétnu.

Následující den program pokračoval na Státním zámku Náchod. Akordeonový orchestr pod vedením pana uč. J. Kubečka, Musica harmonica hrál na Kuronských slavnostech na pódiu pátého nádvoří hodinový program. "Nejvíce se věnujeme moderní hudbě XX. století a vystoupení jsme rozdělili do tří bloků. V prvním bloku období swingu, gospely a např. směs melodií G. Gershwina, ve druhém bloku původní kompozice pro ak. orchestry, např. od německého skladatele Adolfa Gotze, a na závěr populární melodie, např. Y.M.C.A., řecký tanec Syrtaki, nebo směs melodií z filmů Rocky. Početné publikum nás příznivě přijalo," sdělil J. Kubeček.

Tradičním "Koncertem pro vévodu" na slavnostech zahájil školní rok Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod s přizvanými sólisty jimiž byli Anna Lichá a Anna Klára Pospíšilová – housle, Lukáš Pospíšil – violoncello. Vyvrcholením programu bylo provedení několika duchovních skladeb se smíšeným pěveckým sborem Polyfonního sdružení z Nového Města nad Metují. Koncert řídil uč. L. Janko.

 Autorem fotografií je Marek Pitaš.

Fotogalerie