Hudební obor

Král a chuďas aneb zrození orchestru - Rudolfinum

Lukáš Janko vedl dílny České filharmonie v Rudolfinu.

Projekt Král a chuďas vznikl ve spolupráci souboru Collegium Marianum, edukačního oddělení České filharmonie a lektorů České Orffovy společnosti. Pedagog ZUŠ Náchod, Lukáš Janko, který s sebou do Prahy vzal i několik žáků naší školy, byl pověřen vedením Hudební dílny, kterou provázel příběh o moudrém králi Václavovi a o době, kdy vznikaly první orchestry.

Žáci naší ZUŠ si společně s pražskými (sdruženi v Orchestru krále Václava) zahráli nejprve v Sukově síni Rudolfina, potom spojili svoji produkci s taneční dílnou a s pěveckým sborem složeným z rodičů v krátkém veřejném vystoupení v krásných prostorách Café Rudolfinum. Byl to pro všechny mimořádný zážitek.

Fotogalerie