Hudební obor

Koncert pěveckých sborů ZUŠ Náchod

V sobotu 21.6.2014 se v Kostele sv. Vavřince v Náchodě uskutečnil koncert všech třech oddělení dětského pěveckého sboru ZUŠ Náchod.

Před zaplněným kostelem se jako první představili ti nejmenší, tedy Bambulata, které dirigovala paní učitelka Jitka Luxová a na klavír doprovázel Aleš Cedidla. Jako druhé vystoupilo prostřední oddělení Rarášci, pod vedením Zbyňka Mokrejše a za klavírního doprovodu Romana Černého, které prezentovalo svůj soutěžní repertoár, s nímž se letos probojovali do celostátního kola soutěže DPS v Uničově.

Poté vystoupili hosté, komorní sbor Celeste Canto z Českého Meziříčí, který předvedl zajímavý repertoár s filmovými melodiemi. Jako poslední se představilo koncertní oddělení sboru ZUŠ Náchod Canto se svým pestrým programem. Vrcholem byl společný zpěv, do kterého se na konec zapojily všechny čtyři sbory a zazpívalo si i báječné publikom. Všem, kteří se na organizaci tohoto koncertu podíleli, patří velký dík.

Fotogalerie