Hudební obor

První místa náchodských smyčců v celostátním kole

Celostátní kolo soutěže MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů - Jindřichův Hradec

Do Jindřichova Hradce odcestovala ze ZUŠ Náchod rekordní výprava čítající 17 žáků ve čtyřech uskupeních. Už samotný postup čtyř ansámblů do celostátního kola byl velkým impulsem a odměnou. Účast skončila neuvěřitelným úspěchem našich mladých hudebníků. Všechna čtyři uskupení získala první místa s nejvyšším bodovým ohodnocením ve svých kategoriích a tři z nich byli vybráni na koncert vítězů, který se uskutečnil v neděli 15.5.2016 v Rytířském sále zámku v J. Hradci a účastnilo se jej 8 nejlepších z celkového počtu 57 uskupení.

1. místo - Klavírní trio - Vilém Jirsa, Jitka Štěpánová, Markéta Dítětová

1. místo - Kvinteto - Viktor Tomek, Benjamin Sichrovský, Karolína Hanzlová, Filip Ruffer, Aleš Cedidla

1. místo - Kvarteto -Kristýna Kozáková, Tadeáš Janko, Štěpán Šafránek, Karolína Janková

1. místo - Smyčcové kvinteto - Anna Pellyová, Jan Hagara, Rosa Tereza Carlino, Adéla Ruferová, Markéta Macháňová

Zvláštní ceny: Kvarteto a Kvinteto se společně stalo (měli stejné bodové ohodnocení) "Absolutním vítězem" 5. kategorie, což jsou Komorní soubory barokní a předklasické hudby.

Všem zúčastněným patří veliký dík za krásné výkony, které by se neobešly bez spousty dřiny, podpory rodičů a nadstandardní péče skvěle erudovaných učitelů, jimiž jsou: Ladislav Michal, Lukáš Janko, Michaela Michalová a Olena Ivanenko.

Výsledková listina ve formátu PDF.

Videozáznam z koncertu vítězů.

Kdo by si chtěl některé z výše uvedených komorních souborů poslechnout naživo, bude mít možnost ve čtvrtek 26.5.2016 od 19:00. Soubory vystoupí v rámci Závěrečného koncertu festivalu Camerata Nova Náchod v kostele sv. Vavřince.

 

 

Fotogalerie