Hudební obor

Bicí uspěly v celostátním kole

V celostátním kole ve hře na bicí nástroje, naší školu letos poprvé reprezentovali dva žáci.

V pátek 15.5.2015, se žáci ze třídy pana učitele Stanislava Víta zúčastnili celostátního kola ve hře na bicí nástroje, které se konalo v Praze. 

Martin Kozák (2. ročník, I. stupeň) obdržel Čestné uznání I. stupně.

Jakub Svoboda (3. ročník, I. stupeň) - se usadil na 3. místě.

Za krásnou reprezentaci naší školy oběma žákům děkujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů a sil při cvičení. Velký dík patří také rodičům a panu učiteli, který žáky na soutěž připravil. 

Fotogalerie