Hudební obor

FlautiNa a Smyčcový orchestr ve sv. Vavřinci

V rámci 46. ročníku festivalu komorní hudby CAMERATA NOVA vystoupil 10. 6. 2018 flétnový soubor FlautiNa a Smyčcový orchestr.

 

Po loňském vydařeném, premiérovém vystoupení, jsme byli pořadatelem opět osloveni a rádi jsme využili možnost účinkovat v pro nás akusticky krásném prostředí Náchodského kostela sv. Vavřince.
Unikátní uskupení deseti příčných fléten a violoncella pod vedením pedagoga Romana Škárky interpretovalo tentokrát z varhanního kůru skladby TE DEUM M. A. Charpentiera, SICILIANO A. Vivaldiho, HABANERU G. Bizeta a ANONYM POLKU V. Vojtěcha.
 
Druhým účinkujícím byl Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod a ZUŠ Červený Kostelec, jenž je celoročním velmi úspěšným projektem vzájemné spolupráce uměleckých vedoucích těchto orchestrů, Lukáše Janko ze ZUŠ Náchod a Jiřího Kábrta ze ZUŠ Červený Kostelec.
 
Početné publikum ocenilo hodnotný umělecký výkon vydatným potleskem.