Hudební obor

Celostátní soutěž MŠMT ve hře komorních orchestrů. Najdete úspěšnější školu?

V Olomouci se ve dnech 11. - 12. května 2018 konalo "orchestrální mistrovství republiky"

Je velkou poctou pro každý orchestr postoupí-li do celostátního kola, obzvlášť v kraji Královehradeckém, který je již po léta vyhlášený svou mimořádnou kvalitu smyčcových orchestrů ZUŠ. Organizace ústředního kola se již léta ujímá ZUŠ Olomouc - Žerotín a Moravská filharmonie Olomouc, v jejímž sídle - divadle Reduta soutěž probíhá.

Letos se poprvé v historii do celostátního kola probojovaly dva orchestry ZUŠ Náchod! Co je však ještě méně uvěřitelné, oba získaly první místa a nejvyšší bodové ohodnocení ve svých kategoriích a v absolutním pořadí se umístily mezi prvními pěti nejlépe hodnocenými orchestry z celé ČR!

Prvním z nich je smyčcový orchestr Penquins ZUŠ Náchod, který pracuje pod vedením umělecké vedoucí a dirigentky Michaely Michalové. Výkon orchestru na soutěži byl fantastický, dle slov poroty a posluchačů neseděly na pódiu děti, ale najednou přišlo profesionální těleso s úžasným zvukem, dynamikou projevu a nadšením. V sále se nic nepohnulo a snad ani nikdo nedýchal, a jak pravil jeden z přítomných "měl jsem husí kůži". Největší aplaus orchestr sklidil na náměstí pod olomouckým orlojem, když si muzicírováním krátil čas během slunečné soboty, posluchačstvo bylo nadšeno!

Druhým naším orchestrem byl Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod pod vedením pana učitele Lukáše Janka, který se pro letošní koncertování a soutěžení spojil s orchestrem červenokostelecké ZUŠky, jenž řídí Mgr. Jiří Kábrt. A spolupráce mezi ZUŠkami se opravdu vydařila. Více než čtyřicetičlenné těleso, protkané i těmi nejmenšími žáčky, předvedlo i v celostátním kole krásný, citlivý muzikantský výkon a zaslouženě zvítězilo.

Blahopřání a poděkování patří oběma orchestrům za mimořádné výkony a předsoutěžní soustředěnou a náročnou přípravu! Samozřejmě všem učitelům, z jejichž tříd děti do orchestru přicházejí a zejména vedoucím těchto těles, tedy Michaele Michalové a Lukáši Jankovi (potažmo Jiřímu Kábrtovi). Nesmíme též zapomenout poděkovat rodičům za potřebný servis a Atelieru Tsunami Náchod za nezištnou pomoc při financování dopravy.

Fotogalerie